آتشکده

تبریز

عینالی (عون ابن علی) | تفرجگاه کوهستانی تبریز

مجموعه‌ عینالی در کوه‌های عینالی واقع شده که قسمتی از کوهستان سرخاب را تشکیل می‌دهد.