آرامگاه

تبریز

آرامگاه سلطان پیر تبریز

آرامگاه سلطان پیر مربوط به سده‌های متاخر دوران‌های تاریخی پس از اسلام و در اواخر دوره قاجار است.

تبریز

آرامگاه پیر بابا یا بابا خسرو تبریز

پیر بابا یا بابا خسرو دارای درجات بالا از جهت کسب مراحل دانش عرفان اسلامی و شیعی بوده است.