دوران صفویه

برج خلعت پوشان

تبریز

برج خلعت پوشان تبریز

برج خلعت‌پوشان با قدمتی که به دوران صفویه برمی‌گردد، از جاهای دیدنی تبریز به شمار می‌رود.